header photo
Mieczysław Wianecki

Mieczysław Kazimierz Wianecki

SP8G